Galeria Ewy

Witam Cię na mojej stronie, zapraszam do oglądania

Miasto, może nie tak stare jak Kraków, ale należy do najstarszych ośrodków miejskich w Polsce. Gall Anonim wspomina już o nim w 1113 r. Rozlokowało się tam, gdzie rzeka SAN_d o m i e r z a (dopływa) do Wisły. To dawna stolica Księstwa Sandomierskiego, którą władali książęta: Henryk (Sandomierski); Bolesław Kędzierzawy; Kazimierz Sprawiedliwy; Leszek Biały czy Bolesław Wstydliwy. Zniszczone przez Tatarów w XIII w. rozkwita w XVI i XVII. Podupadłe po zniszczeniach Potopu Szwedzkiego i najazdu Rakoczego, dźwignięto dopiero za czasów króla Jana III Sobieskiego. Podczas zaborów staje się miastem przygranicznym. Obie wojny światowe, cudem chyba, nie zniszczyły go zanadto. Dzisiaj Sandomierz wpisano do rejestru zabytków o randze światowej, aby uchronić ten wspaniały zespół architektoniczny dla przyszłych pokoleń.