Galeria Ewy

Witam Cię na mojej stronie, zapraszam do oglądania

Album poświęcony jest moim fascynacjom ozdobnymi portalami w kościołach, pałacach, zamkach, czy kamienicach. Niezależnie od epoki, w której powstawały, zawsze zadziwiały kształtem, formą łuku, ozdób w postaci rzeźb, kolumn, pilastrów, filarów itp. Te ozdobne obramienia miały skupiać uwagę na drzwiach-wrotach-bramach. Drzwi natomiast zapowiadały przejście do innego świata, innej rzeczywistości. To zapowiedź tajemnicy ukrytej za nimi. Niekiedy to symbol przejścia ze stanu życia w śmierć. Drzwiami przechodzimy ze sfery świeckiej do sakralnej. To symbol przejścia pomiędzy zewnętrzem, a wnętrzem. W nas samych także potrafimy "otwierać" bądź "zamykać" drzwi prowadzące do naszego wnętrza duchowego.