Galeria Ewy

Witam Cię na mojej stronie, zapraszam do oglądania

Zanim Mieszko I wcielił Kraków w 990r. do swego państwa, gród ten istniał już od co najmniej VIII wieku. Od tego czasu miasto zrosło się nierozerwalnie z Polską, stając się wkrótce jej stolicą. Podczas zaborów dzieje Krakowa nieco różnią się od historii pozostałych miast polskich. Powodem tego jest istnienie Rzeczpospolitej Krakowskiej (w latach 1815-46) - miniaturowego państwa, pozornie suwerennego, które jednak pozostawało pod kontrolą trzech mocarstw zaborczych. Łącznie pod obcym panowaniem miasto spędziło 129 lat. Historia polskości Krakowa sięga jednak już ponad 890 lat.