Galeria Ewy

Witam Cię na mojej stronie, zapraszam do oglądania

To średniowiecze celowało w przedstawieniach diabłów i demonów. Wyprodukowało takich wizerunków najwięcej. Artyści deformowali te nieludzkie postaci, przydając im wszelkich cech ohydy, zła albo śmieszności. Dzisiaj graficzne przedstawienia szatana zobaczymy najczęściej w kościołach na starych płótnach, na cerkiewnych polichromiach, czy w figuralnych przedstawieniach rzeźb, chociażby Świętego Michała Archanioła. Ta swoista ikonografia zła, którą parali się zarówno wielcy artyści jak i ci pomniejsi, dzisiaj nie działa już na naszą wyobraźnię w takim stopniu jak na wcześniejsze pokolenia.