Galeria Ewy

Witam Cię na mojej stronie, zapraszam do oglądania

Zamojszczyzna to nasze miejsce na Ziemi. Pogranicze. Wyniszczane z e w s z y s t k i e g o sukcesywnie wojnami. Dlatego właśnie drewniane świątynie, ocalałe niekiedy cudem z pożogi dziejów, to dzisiaj dobro największe. Polska należy do nielicznych krajów, gdzie przetrwała znaczna liczba świątyń drewnianych, o szczególnie wysokich walorach architektonicznych. Zamojszczyzna także zachowała wiele z tego dorobku. Te piękne w swojej prostocie i skromności świątynie, nawet jeżeli zadbane wyniszcza nieubłaganie czas. Stopniowo odchodzą w niepamięć pokoleń. Dlatego właśnie drewniane cerkiewki i kościółki Zamojszczyzny wypełniają ten album, by cieszyć także innych, którym drewniana architektura sakralna jest szczególnie bliska sercu.