Galeria Ewy

Witam Cię na mojej stronie, zapraszam do oglądania

W Michniowie w dniach 12 i 13 lipca 1943 roku oddziały niemieckiej żandarmerii i policji podporządkowanej dokonały we wsi zbrodni, mordując 203 mieszkańców. Dzisiaj ta niewielka wioska urasta już do symbolu wszystkich spacyfikowanych miejscowości na terenie naszego kraju. Było ich łącznie 817, a liczba Ofiar sięga 1.300 tys. Obecnie na kształt Mauzoleum składają się: Dom Pamięci Narodowej; Pieta Michniowska i Grób Zbiorowy Ofiar Pacyfikacji Wsi Michniów. Dom Pamięci mieści stałą wystawę, poświęconą Męczeństwu Wsi Polskiej. Ponadto mieści się tutaj ośrodek badawczy, gromadzący dokumentacje i materiały źródłowe na temat Męczeństwa Wsi Polskiej. Skromny, symboliczny cmentarz z krzyżami każdej spacyfikowanej polskiej wsi upamiętnia już ponad 230 miejscowości. "Pieta Michniowska" to rzeźba artysty Wacława Staweckiego, ukazująza uniwersalny symbol śmierci niezawinionej - Syna na kolanach Matki. Obok "Piety" mogiła i bryła czerwonego piaskowca z nazwiskami 203 Ofiar z Michniowa. W Domu Pamięci oprócz obejrzenia pamiątek poświęconych Martyrologii Wsi Polskiej, zobaczymy niezwykle wstrząsający dokument, film, który relacjami naocznych świadków opowiada o Michniowskiej tragedii. W realizacji jest szeroko zakrojony projekt, mający na celu godne upamiętnienie Dfiar represji zbrodni hitlerowskich i stalinowskich, jakie dotknęły polską wieś. Założenie to ma sprostać oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców wsi, historykom i odwiedzającym. Będzie to nowoczesna ekspozycja, dostosowana do najlepszych wzorców upamiętniających podobne miejsca pamięci narodowej. Szerzej o projekcie można posłuchać tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=Y0V3i7EeXvU