Galeria Ewy

Witam Cię na mojej stronie, zapraszam do oglądania

W bieszczadzkich Myczkowcach jest miejsce, którego nie można przeoczyć. Trafi tu każdy, kogo fascynuje drewniana architektura sakralna. Zebrana kolekcja liczy 140 miniaturowych obiektów w skali 1:25; w różnorodnych stylach architektonicznych; w jednym miejscu na obszarze ok. 0,8 ha; rozlokowanych na 10 wzgórzach. Zobaczymy najstarsze kościoły drewniane; cerkwie prawosławne i greckokatolickie z terenu południowo-wschodniej Polski, Słowacji i Ukrainy. Modele wykonuje zespół osób pod kierunkiem Janusza Kuliga, rzemieślnika z Chmielnika k. Rzeszowa. Architekturę terenu przygotował Norbert Piekarski z Bliznego. Miejsce to jest dedykowane Papieżowi Janowi Pawłowi II, który był wielkim zwolennikiem pojednania między chrześcijanami. Dlatego znajdziemy tu architekturę miniaturowych cerkiewek Bojków i Łemków, Pogórzan i Dolinian, kościółki rzymskokatolickie, unickie i cerkiewki prawosławne Polski, Słowacji i Ukrainy. Park miniatur architektury drewnianej na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas w Myczkowcach i Centrum Kultury Ekumenicznej im. Jana Pawła II, ma na celu pokazanie różnorodności stylów bogatej, sakralnej architektury drewnianej, właściwej poszczególnym grupom etnicznym, na obszarze dzisiejszego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Przesłaniem tej kolekcji jest dewiza: "Różnorodność w jedności".