Galeria Ewy

Witam Cię na mojej stronie, zapraszam do oglądania

Kult Matki Bożej, w miejscu obecnego Sanktuarium, rozpoczął się od objawienia. Według tradycji datowane jest ono na 20 sierpnia 1381 roku. Poza murami obwarowanego sanktuarium, stoi kaplica zwana "Studzienką". Zbudowano ją dopiero w 1752 roku, ale otacza źródełko z uzdrawiającą wodą i dawne miejsce odnalezienia przez pasterzy figurki w formie Piety (Matka Boża trzymająca na w swych rękach umęczone ciało Jezusa). Figurę uznano za cudowną, gdyż pielgrzymujący do niej ludzie doznawali uzdrowień, łask i opieki Matki Bożej. Jarosławska Pani, czczona od ponad 600 lat. wciąż przyzywa wiernych na "Wzgórze pobożności". Bazylika MB Bolesnej położona jest na skraju miasta. Dawniej leżała poza jego granicami, przy drodze do Krakowa. Wzgórze na którym miało miejsce cudowne objawienie Matki Bożej pokrywał przed wiekami las. Pasterze poszukujący zagubionej trzody ujrzeli na gruszy rzeźbę MB z Synem. Figura uroczyście przeniesiona do miasta, wróciła jednak pod osłoną nocy w to samo miejsce, czyniąc wiadomy znak dla odprawiania kultu na wzgórzu. Zbudowano wiec kaplicę, umieszczając w niej Pietę. Jednym z pierwszych pątników była sama Królowa Jadwiga. Leśna samotnia doznawała nie tylko podziękowań możnowładców, ale i prostego ludu. Notowano w tym czasie liczne ocalenia, uzdrowienia i łaski uzyskane za wstawiennictwem Jarosławskiej Pani. W 1629 roku opiekę nad "polną świątynią" Anna Ostrogska powierzyła Jezuitom. Cudowna Figura, chroniona przed najazdami Turków, Tatarów, Szwedów przetrwała. Jezuici po tych burzliwych czasach niepokoju wybudowali trójnawową świątynie barokową i klasztor. Zespół otoczono kleszczowym systemem obronnym. Po likwidacji Zakonu Jezuitów opiekę nad sanktuarium powierzono Dominikanom. Cudowna Figura była koronowana po raz pierwszy w 1755 r. Nowe korony otrzymała 15 września 2013r. Do godności Bazyliki Mniejszej podniesiono kościół w 1000-lecie chrztu Polski (1966).