Galeria Ewy

Witam Cię na mojej stronie, zapraszam do oglądania

Przyjaciel Zamościa. Rozsławił nasze miasto w kraju i za granicą swoimi pracami naukowymi. Bibliografia profesora liczy ponad 400 publikacji naukowych. Mało kto z historyków sztuki, może się poszczycić tak licznym dorobkiem naukowym. Wiele z nich (ok. 80) poświęcone jest bezpośrednio naszemu miastu i Zamoyskim. Profesor Jerzy Kowalczyk to niezwykle pracowity naukowiec oddany nauką i całym sercem naszemu miastu. Pośród grona kolegów historyków, uważany jest za największego historyka sztuki. Z Zamościem pan profesor związał się od czasu pisania pracy doktorskiej w latach 5o-tych XX wieku. Jej pisanie rozpoczął w 1957r, a obronił pracę w 1963r. Dotyczyła Kolegiaty Zamojskiej. Dzisiaj profesor pisze jak gdyby dalszy ciąg tej pięknej monografii Zamojskiej Katedry, wzbogacony o nowe odkrycia i ustalenia. Nie możemy już doczekać się tej książki. Poprzednia praca prof. Kowalczyka o Kolegiacie Zamojskiej uważana jest za wzorcową, modelową monografię architektoniczną. Od ponad 50 lat profesor Jerzy Kowalczyk rozsławia Zamość i wdzięczne miasto uhonorowało Jego pracę twórczą, odsłonięciem w dniu 17.05.2013r. płyty pamiątkowej w "Alei Sław" przy ulicy Grodzkiej w Zamościu. To pierwszy naukowiec w szeregu znanych i cenionych Osobistości Zasłużonych dla Miasta. W tym dniu i następnym pan profesor Jerzy Kowalczyk był najważniejszą i najcieplej witana Osobą w naszym mieście. Muzeum Zamojskie podjęło czcigodnego gościa w swoich progach wystawą, wszystkich prac i publikacji pana profesora. Można było zobaczyć szkice architektury zamojskiej, i nie tylko, wykonane przez profesora oraz wysłuchać wspomnień na temat wieloletniej współpracy Muzeum Zamojskiego z prof. Jerzym Kowalczykiem. Dorobek naukowy naszego Gościa, prezentował także biogram, udostępniony przez Muzeum Zamojskie na Rynku Solnym. Na czterech planszach zamieszczono wystawę prac, publikacji, rysunków i fotografii związanych z pracą i życiem pana profesora Jerzego Kowalczyka. Przez dwa dni toczyły się spotkania, rozmowy i dyskusje poświęcone tej ukochanej przez wielu Zamościan Osobie. W kręgach turystycznych nazywany "Przewodnikiem zamojskich Przewodników", za zaszczyt przypisuje sobie pan prof. Jerzy Kowalczyk tytuł Honorowego Przewodnika Miasta. Vivat Profesore!